volt.eu

Economie

Economie
Van Dale: eco·no·mie de; v − de wetenschap die het menselijk streven naar welvaart tot voorwerp heeft.

Klik hier voor het boodschappenspel

Wat leer je bij Economie?
Je hoeft maar de krant open te slaan en je komt iets van economie tegen. Zoals de coronapandemie, waar wij ons nu in bevinden. Wat voor gevolgen heeft het voor de bedrijven die dicht moeten? Wat voor gevolgen heeft het voor de mensen die waarschijnlijk hun baan kwijt raken? 

Je wilt straks een eigen huis kopen, dan is het wel handig dat je weet welke hypotheekvormen er zijn en wat er allemaal bij komt kijken om een huis te kopen.
Iedereen heeft wel te maken met de belastingdienst. Bij economie leer je welke belastingvormen er zijn en hoe je de aangifte inkomstenbelasting doet.
Ook praktische zaken zoals een budgetplan opstellen voor je zakgeld, de rente op je spaarrekening berekenen, je nettoloon uit rekenen van je bijbaantje en natuurlijk hoe je een eigen onderneming start.

Het vak economie heeft als doel het ontwikkelen van een economische kijk om maatschappelijke ontwikkelingen. Op school worden tijdens de lessen economie hedendaagse verschijnselen kritisch bekeken en beoordeeld met gebruik van economische begrippen zoals, conjuncturen, arbeidsproductiviteit, consumptiegoederen en duurzaam ondernemen. Economie is zowel een alfa als een beta vak. Dit houdt in dat er veel van je leesvaardigheid gevraagd wordt maar ook je rekenvaardigheid. Ook andere vaardigheden zoals het aanleren van begrippen, het interpreteren van functies en het maken van berekeningen zijn belangrijk om het vak economie met een voldoende af te sluiten. Het wordt daarom ook wel eens een gamma vak genoemd. Voor het vak economie is het dus belangrijk voor leerlingen om verbanden te zien tussen de economische begrippen en theorieën en de eigen leefomgeving.

Praktische zaken:
Het vak economie krijg je bij ons pas in het 3de leerjaar. We geven het op alle niveaus. Je krijgt 3 uur per week economie. Als je D&P kiest dan is het een verplichte (kern)vak.

www.volt.eu
030 670 25 00
info@volt.eu