volt.eu

EHBO

In navolging van de adviezen van het kabinet krijgen alle leerlingen in leerjaar 2 het keuzevak ”voorkomen van ongevallen en EHBO”. Aangezien veel leerlingen in het toekomstige beroepsleven te maken krijgen met ongevallen is het van belang dat je eerste hulp kunt verlenen in allerlei situaties. Te denken valt aan ongevallen in de keuken, in de werkplaats, op het sportveld en in de zorg. Aan de hand van praktijk- en theorieopdrachten ga je voornamelijk praktisch aan de slag. Je leert o.a. de volgende EHBO-handelingen: verbandleer, reanimatie inclusief het hanteren van een AED, stabiele zijligging, de Heimlichgreep, het aanleggen van een mitella en het actief stoppen van bloedingen. Uiteraard leer je ook hoe hulp snel en effectief ter plaatse kan zijn en geboden kan worden.

Tijdens het uitvoeren van de opdrachten word je je meer bewust van de gevaren en risico’s in verschillende situaties. Niet alleen het handelen maar zeker ook het voorkomen van ongevallen hebben een belangrijke plek binnen dit keuzevak. Tevens krijg je kennis van allerlei veiligheidsvoorschriften. Je leert wat brand is, hoe je dit kunt voorkomen en wat je moet doen als er toch brand uitbreekt.
Al met al een leuk keuzevak waarin je eerste hulp leert verlenen. Niet alleen tijdens je werk maar ook in het dagelijkse leven.

voorkomen van ongevallen en EHBO

www.volt.eu
030 670 25 00
info@volt.eu