volt.eu

Kunstvakken

Lessen in beeldende vorming zijn niet alleen leuk, maar ook nodig voor brede vorming. Cultuureducatie is daarom belangrijk in heel het onderwijs. Door cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen hun creatieve talenten en leren zij de waarde van kunst te begrijpen.

Enkele voorbeelden van gemaakt werk

www.volt.eu
030 670 25 00
info@volt.eu