volt.eu

Mens en Maatschappij vakken

Mens en maatschappij is een onderbouwvak voor alle niveaus wat gebaseerd is op geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Maatschappijleer is een verplicht bovenbouw vak voor alle niveaus waarbij leerlingen kennis maken met belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Maatschappijkunde is een vak in de bovenbouw voor leerlingen van het profiel Zorg en Welzijn waarbij burgerschap centraal staat en leerlingen een mening leren te vormen over belangrijke onderwerpen in de maatschappij.

www.volt.eu
030 670 25 00
info@volt.eu