volt.eu

Topsport op Volt! Toekomstmakers (voorheen LOOT)

Topsport op Volt! Toekomstmakers.

Volt! Toekomstmakers is een Topsport Talentschool. Bij ons kunnen aanstormende kampioenen hun sport combineren met een goede VMBO-opleiding. Topsporters ontvangen bij ons een Topsport Talentenstatus (voorheen LOOT-status).
Topsport Talenten-status.
Volt! Toekomstmakers is een school voor VMBO (B/K/GL/TL). Alle leerlingen moeten voldoen aan de toelatingseisen van de school. Daarnaast moeten leerlingen voor een Topsport Talenten-status aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
- je bent in het bezit van een A, selectie- of HP-status van het NOC*NSF.
- je wordt door jouw sportbond erkend als Nationaal Talent (NT-status).
- Internationaal Talent (IT-status); 4. Belofte (Belofte-status).
VOLT!-talentstatus.
Deze status is bedoeld voor leerlingen die aantoonbaar meer dan 10 uur per week met hun talent actief zijn, onder professionele begeleiding op het landelijk hoogste niveau. Dit zijn sporters zijn die net onder het niveau van Topsport Talentenstatus zitten.
Hoe begeleiden wij leerlingen met een Topsport talenten- of VOLT!-talentstatus?
Leerlingen met een Topsport Talenten- of VOLT! Talent-status komen in een gewone klas en mogen daarnaast gebruik maken van extra faciliteiten zoals: individuele begeleiding binnen school van een coach die bekijkt hoe zij de studie het beste met de (sport)carrière kunnen combineren; vrijstellingen voor vakken of onderwijstijd vermindering; aanpassingen in het lesrooster; vrije dagen voor wedstrijden en trainingen.

www.volt.eu
030 670 25 00
info@volt.eu